Tên thanh toán Mô tả thanh toán Nhớm mua hàng Phương thức thanh toán Danh sách đơn hàng Đã được đăng ID
VM - Payment Standard VM - Payment Standard standard 0 1
Thanh toán khi nhận hàng Thanh toán khi nhận hàng standard 0 2
Pay Online Now paypal 0 3