Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Cook Islands   (Quần đảo Cook) [Trạng thái] CK COK 50
Costa Rica   (Costa Rica) [Trạng thái] CR CRI 51
Cote D'Ivoire   (Bờ Biển Ngà) [Trạng thái] CI CIV 52
Croatia   (Croatia) [Trạng thái] HR HRV 53
Cuba   (Cuba) [Trạng thái] CU CUB 54
Cyprus   (Síp) [Trạng thái] CY CYP 55
Czech Republic   (Séc) [Trạng thái] CZ CZE 56
Denmark   (Đan Mạch) [Trạng thái] DK DNK 57
Djibouti   (Djibouti) [Trạng thái] DJ DJI 58
Dominica   (Liên bang Dominica) [Trạng thái] DM DMA 59
Dominican Republic   (Cộng hoà Dominicana) [Trạng thái] DO DOM 60
East Timor   [Trạng thái] TP TMP 61
East Timor   [Trạng thái] XE XET 240
Ecuador   (Ecuador) [Trạng thái] EC ECU 62
Egypt   (Ai Cập) [Trạng thái] EG EGY 63
El Salvador   (El Salvador) [Trạng thái] SV SLV 64
Equatorial Guinea   (Guinea Xích Đạo) [Trạng thái] GQ GNQ 65
Eritrea   (Eritrea) [Trạng thái] ER ERI 66
Estonia   (Estonia) [Trạng thái] EE EST 67
Ethiopia   (Ethiopia) [Trạng thái] ET ETH 68
Falkland Islands (Malvinas)   (Quần đảo Falkland (Malvinas)) [Trạng thái] FK FLK 69
Faroe Islands   (Quần đảo Faroe) [Trạng thái] FO FRO 70
Fiji   (Fiji) [Trạng thái] FJ FJI 71
Finland   (Phần Lan) [Trạng thái] FI FIN 72
France   (Pháp) [Trạng thái] FR FRA 73