Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Turks and Caicos Islands   (Quần đảo Turks và Caicos) [Trạng thái] TC TCA 217
Tuvalu   (Tuvalu) [Trạng thái] TV TUV 218
Uganda   (Uganda) [Trạng thái] UG UGA 219
Ukraine   (Ukraina) [Trạng thái] UA UKR 220
United Arab Emirates   (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) [Trạng thái] AE ARE 221
United Kingdom   (Anh) [Trạng thái] GB GBR 222
United States   (Hoa Kỳ) [Trạng thái] US USA 223
United States Minor Outlying Islands   (Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ) [Trạng thái] UM UMI 224
Uruguay   (Uruguay) [Trạng thái] UY URY 225
Uzbekistan   (Uzbekistan) [Trạng thái] UZ UZB 226
Vanuatu   (Vanuatu) [Trạng thái] VU VUT 227
Vatican City State (Holy See)   (Vatican (Tòa Thánh)) [Trạng thái] VA VAT 228
Venezuela   (Venezuela) [Trạng thái] VE VEN 229
Viet Nam   (Việt Nam) [Trạng thái] VN VNM 230
Virgin Islands (British)   (Quần đảo Virgin thuộc Anh) [Trạng thái] VG VGB 231
Virgin Islands (U.S.)   (Quần đảo Virgin thuộc Mỹ) [Trạng thái] VI VIR 232
Wallis and Futuna Islands   (Wallis và Futuna) [Trạng thái] WF WLF 233
Western Sahara   (Tây Sahara) [Trạng thái] EH ESH 234
Yemen   (Yemen) [Trạng thái] YE YEM 235
Zambia   (Zambia) [Trạng thái] ZM ZMB 238
Zimbabwe   (Zimbabwe) [Trạng thái] ZW ZWE 239