Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Afghanistan   (Afghanistan) [Trạng thái] AF AFG 1
Albania   (Albania) [Trạng thái] AL ALB 2
Algeria   (Algérie) [Trạng thái] DZ DZA 3
American Samoa   (Samoa thuộc Mỹ) [Trạng thái] AS ASM 4
Andorra   (Andorra) [Trạng thái] AD AND 5
Angola   (Angola) [Trạng thái] AO AGO 6
Anguilla   (Anguilla) [Trạng thái] AI AIA 7
Antarctica   (Nam Cực) [Trạng thái] AQ ATA 8
Antigua and Barbuda   (Antigua và Barbuda) [Trạng thái] AG ATG 9
Argentina   (Argentina) [Trạng thái] AR ARG 10
Armenia   (Armenia) [Trạng thái] AM ARM 11
Aruba   (Đảo Aruba) [Trạng thái] AW ABW 12
Australia   (Australia) [Trạng thái] AU AUS 13
Austria   (Áo) [Trạng thái] AT AUT 14
Azerbaijan   (Azerbaijan) [Trạng thái] AZ AZE 15
Bahamas   (Quần đảo Bahamas) [Trạng thái] BS BHS 16
Bahrain   (Bahrain) [Trạng thái] BH BHR 17
Bangladesh   (Bangladesh) [Trạng thái] BD BGD 18
Barbados   (Barbados) [Trạng thái] BB BRB 19
Belarus   (Belarus) [Trạng thái] BY BLR 20
Belgium   (Bỉ) [Trạng thái] BE BEL 21
Belize   (Belize) [Trạng thái] BZ BLZ 22
Benin   (Bê-nanh) [Trạng thái] BJ BEN 23
Bermuda   (Quần đảo Bermuda) [Trạng thái] BM BMU 24
Bhutan   (Bhutan) [Trạng thái] BT BTN 25