Tên vận chuyển Mô tả vận chuyển Nhóm mua hàng Tên phương thức vận chuyển Danh sách đơn hàng Đã được đăng ID