Ngày Đơn hàng Tổng các mục đã bán Doanh thu ròng Tổng doanh thu
Tổng cộng :