Số đơn hàng Tên Email Phương thức thanh toán Xem trang in Ngày đặt hàng Sửa đổi lần cuối Tình trạng Thông báo cho người mua hàng? Tổng cộng ID đơn hàng
F1HV028 Tien Le [email protected] Thanh toán khi nhận hàng   Thứ năm, 15 Tháng chín 2016 06:37 Thứ năm, 15 Tháng chín 2016 06:37
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
800,000 ₫ 26
TLZI027 Bà/Cô Huong Thu Nguyen [email protected] Thanh toán khi nhận hàng   Thứ tư, 14 Tháng chín 2016 16:21 Thứ tư, 14 Tháng chín 2016 16:21
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
213,000 ₫ 25
UW74026 Sơn Thái Nguyễn [email protected] Thanh toán khi nhận hàng   Thứ tư, 14 Tháng chín 2016 11:28 Thứ tư, 14 Tháng chín 2016 11:28
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
209,000 ₫ 24
XYLU025 công ty TNHH Vương Hoàn Trần thanh hoan [email protected] Thanh toán khi nhận hàng   Thứ ba, 13 Tháng chín 2016 23:46 Thứ ba, 13 Tháng chín 2016 23:46
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
243,000 ₫ 23
8587024 Yến Hải Hoàng [email protected] Thanh toán khi nhận hàng   Chủ Nhật, 11 Tháng chín 2016 15:51 Chủ Nhật, 11 Tháng chín 2016 15:51
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
204,000 ₫ 22
91Y7023 Croko Shop Lien Ninh [email protected] Thanh toán khi nhận hàng   Thứ hai, 22 Tháng tám 2016 13:23 Thứ hai, 22 Tháng tám 2016 13:23
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
464,000 ₫ 21
VUI4022 Tâm Nguyễn [email protected] Thanh toán khi nhận hàng   Thứ bảy, 13 Tháng tám 2016 12:21 Thứ bảy, 13 Tháng tám 2016 12:21
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
207,000 ₫ 20
8SYW021 Phượng Thị Trần [email protected] Thanh toán khi nhận hàng   Thứ Sáu, 05 Tháng tám 2016 16:42 Thứ Sáu, 05 Tháng tám 2016 16:42
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
547,000 ₫ 19
K94U020 TCSOFT.VN Cao Anh [email protected] Thanh toán khi nhận hàng   Thứ bảy, 23 Tháng bẩy 2016 09:46 Thứ bảy, 23 Tháng bẩy 2016 09:46
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
118,000 ₫ 18