Tên tập tin Tệp thông tin Kích cỡ tập tin
com_virtuemart.log.php text/html; charset=utf-8 2286.68 Kb
error.php text/plain; charset=us-ascii 0.19 Kb
indexer.php text/plain; charset=us-ascii 1126.49 Kb
jcontroller.log.php text/plain; charset=us-ascii 1.57 Kb
joomla_update.php text/plain; charset=us-ascii 17.9 Kb
plg_jch_optimize.logs.php text/plain; charset=us-ascii 2.43 Kb