Tên sản phẩm Mã sản phẩm Trong kho Đã đặt trước, đã đặt hàng Giá sản phẩm Giá Trọng lượng Đã được đăng
Bánh chay Trà xanh Hạt Macadamia - Bánh Trung Thu Kinh Đô XTX 100 4 65,000 ₫ 6,500,000 ₫ Kilogramme
Bánh Chay Mè Đen Hạt Dưa - Bánh Trung Thu Kinh Đô XMD 0 1 65,000 ₫ 0 ₫ Kilogramme
Bánh Cá Vàng Nhân Chocolate Sữa (120gr) CV 100 0 40,000 ₫ 4,000,000 ₫ Kilogramme
Bánh Trung Thu Trăng Vàng Pha Lê Trường Phúc Hồng PLH6 100 1 850,000 ₫ 85,000,000 ₫ Kilogramme