Tên sản phẩm Mã sản phẩm Trong kho Đã đặt trước, đã đặt hàng Giá sản phẩm Giá Trọng lượng Đã được đăng
Đậu Xanh Hạt Dưa (210gr) 62 100 0 85,000 ₫ 8,500,000 ₫ Kilogramme
Đậu Xanh 1 trứng (150gr) 61 100 2 57,000 ₫ 5,700,000 ₫ Kilogramme
Đậu Xanh 0 Trứng (150gr) 60 100 2 52,000 ₫ 5,200,000 ₫ Kilogramme
Thập Cẩm Truyền Thống ( 210gr) H2 100 0 98,000 ₫ 9,800,000 ₫ Kilogramme
Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 trứng (150gr) 41 100 1 65,000 ₫ 6,500,000 ₫ Kilogramme
Thập Cẩm Lạp Xưởng 0 trứng (150gr) 40 100 0 59,000 ₫ 5,900,000 ₫ Kilogramme
Thập Cẩm Jambon 1 trứng (150gr) 31 100 0 70,000 ₫ 7,000,000 ₫ Kilogramme
Thập Cẩm 1 trứng (180 gram) - Bánh Trung Thu Kinh Đô 91 100 1 54,000 ₫ 5,400,000 ₫ Kilogramme
Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng ĐB - Bánh Trung Thu Kinh Đô 7 100 0 100,000 ₫ 10,000,000 ₫ Kilogramme