Tên sản phẩm Mã sản phẩm Trong kho Đã đặt trước, đã đặt hàng Giá sản phẩm Giá Trọng lượng Đã được đăng
Bánh Trung Thu Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng HKV 100 0 1,300,000 ₫ 130,000,000 ₫ Kilogramme
Đậu Đỏ Kiểu Nhật 2 Trứng ĐB - Bánh Trung Thu Kinh Đô R 100 0 100,000 ₫ 10,000,000 ₫ Kilogramme
Đậu Đỏ Kiểu Nhật (210gr) R2 100 0 85,000 ₫ 8,500,000 ₫ Kilogramme
Đậu Đỏ 1 trứng (150gr) R1 100 1 57,000 ₫ 5,700,000 ₫ Kilogramme
Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng ĐB - Bánh Trung Thu Kinh Đô L 100 0 100,000 ₫ 10,000,000 ₫ Kilogramme
Đậu Xanh Lá Dứa (150gr) L1 100 2 59,000 ₫ 5,900,000 ₫ Kilogramme
Đậu Xanh Lá Dứa ( 210gr) L2 100 0 90,000 ₫ 9,000,000 ₫ Kilogramme
Đậu xanh hạt dưa 4 trứng (800gram) 64 100 0 310,000 ₫ 31,000,000 ₫ Kilogramme
Đậu Xanh Hạt Dưa 2 Trứng ĐB - Bánh Trung Thu Kinh Đô 6 100 0 100,000 ₫ 10,000,000 ₫ Kilogramme