Mã Coupon Phần trăm hoặc tổng số Loại Phiếu giảm giá Giá trị Giá trị đơn hàng tối thiểu Phiếu đã sử dụng ID
TETSS Phần trăm Quà tặng Phiếu giảm giá 100.00000 % 0.00000 ₫ Không 1