Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Guinea   (Guinea) [Trạng thái] GN GIN 90
Guinea-bissau   (Guinea-Bissau) [Trạng thái] GW GNB 91
Guyana   (Guyana) [Trạng thái] GY GUY 92
Haiti   (Haiti) [Trạng thái] HT HTI 93
Heard and Mc Donald Islands   (Đảo Heard và quần đảo McDonald) [Trạng thái] HM HMD 94
Honduras   (Honduras) [Trạng thái] HN HND 95
Hong Kong   (Hồng Kông) [Trạng thái] HK HKG 96
Hungary   (Hungary) [Trạng thái] HU HUN 97
Iceland   (Iceland) [Trạng thái] IS ISL 98