Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Bolivia   (Bolivia) [Trạng thái] BO BOL 26
Bosnia and Herzegowina   (Bosnia và Herzegovina) [Trạng thái] BA BIH 27
Botswana   (Botswana) [Trạng thái] BW BWA 28
Bouvet Island   (Đảo Bouvet) [Trạng thái] BV BVT 29
Brazil   (Brazil) [Trạng thái] BR BRA 30
British Indian Ocean Territory   (Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương) [Trạng thái] IO IOT 31
Brunei Darussalam   (Brunei) [Trạng thái] BN BRN 32
Bulgaria   (Bulgaria) [Trạng thái] BG BGR 33
Burkina Faso   (Burkina Faso) [Trạng thái] BF BFA 34
Burundi   (Burundi) [Trạng thái] BI BDI 35
Cambodia   (Campuchia) [Trạng thái] KH KHM 36
Cameroon   (Cameroon) [Trạng thái] CM CMR 37
Canada   (Canada) [Trạng thái] CA CAN 38
Canary Islands   (Canary Islands) [Trạng thái] XC XCA 244
Cape Verde   (Cabo Verde) [Trạng thái] CV CPV 39
Cayman Islands   (Quần đảo Cayman) [Trạng thái] KY CYM 40
Central African Republic   (Trung Phi) [Trạng thái] CF CAF 41
Chad   (Tchad) [Trạng thái] TD TCD 42
Chile   (Chile) [Trạng thái] CL CHL 43
China   (Trung Quốc) [Trạng thái] CN CHN 44
Christmas Island   (Đảo Christmas) [Trạng thái] CX CXR 45
Cocos (Keeling) Islands   (Quần đảo Cocos (Keeling)) [Trạng thái] CC CCK 46
Colombia   (Colombia) [Trạng thái] CO COL 47
Comoros   (Comoros) [Trạng thái] KM COM 48
Congo   (Congo) [Trạng thái] CG COG 49