Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Spain   (Tây Ban Nha) [Trạng thái] ES ESP 195
Sri Lanka   (Sri Lanka) [Trạng thái] LK LKA 196
St. Barthelemy   [Trạng thái] XB XSB 242
St. Eustatius   [Trạng thái] XU XSE 243
St. Helena   (Saint Helena) [Trạng thái] SH SHN 197
St. Pierre and Miquelon   (Saint Pierre và Miquelon) [Trạng thái] PM SPM 198
Sudan   (Sudan) [Trạng thái] SD SDN 199
Suriname   (Suriname) [Trạng thái] SR SUR 200
Svalbard and Jan Mayen Islands   (Svalbard và Jan Mayen) [Trạng thái] SJ SJM 201
Swaziland   (Swaziland) [Trạng thái] SZ SWZ 202
Sweden   (Thụy Điển) [Trạng thái] SE SWE 203
Switzerland   ( Thụy Sĩ) [Trạng thái] CH CHE 204
Syrian Arab Republic   (Syria) [Trạng thái] SY SYR 205
Taiwan   (Đài Loan) [Trạng thái] TW TWN 206
Tajikistan   (Tajikistan) [Trạng thái] TJ TJK 207
Tanzania, United Republic of   (Tanzania) [Trạng thái] TZ TZA 208
Thailand   (Thái Lan) [Trạng thái] TH THA 209
The Democratic Republic of Congo   [Trạng thái] DC DRC 237
Togo   (Togo) [Trạng thái] TG TGO 210
Tokelau   (Tokelau) [Trạng thái] TK TKL 211
Tonga   (Tonga) [Trạng thái] TO TON 212
Trinidad and Tobago   (Trinidad và Tobago) [Trạng thái] TT TTO 213
Tunisia   (Tunisia) [Trạng thái] TN TUN 214
Turkey   (Thổ Nhĩ Kỳ) [Trạng thái] TR TUR 215
Turkmenistan   (Turkmenistan) [Trạng thái] TM TKM 216