Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Qatar   (Qatar) [Trạng thái] QA QAT 173
Reunion   (Đảo Réunion) [Trạng thái] RE REU 174
Romania   [Trạng thái] RO ROM 175
Russian Federation   (Liên bang Nga) [Trạng thái] RU RUS 176
Rwanda   (Rwanda) [Trạng thái] RW RWA 177
Saint Kitts and Nevis   (Saint Kitts và Nevis) [Trạng thái] KN KNA 178
Saint Lucia   (Saint Lucia) [Trạng thái] LC LCA 179
Saint Vincent and the Grenadines   (Saint Vincent và Grenadines) [Trạng thái] VC VCT 180
Samoa   (Samoa) [Trạng thái] WS WSM 181
San Marino   (San Marino) [Trạng thái] SM SMR 182
Sao Tome and Principe   (Sao Tome và Principe) [Trạng thái] ST STP 183
Saudi Arabia   (Ả Rập Saudi) [Trạng thái] SA SAU 184
Senegal   (Sénégal) [Trạng thái] SN SEN 185
Serbia   (Serbia) [Trạng thái] RS SRB 245
Seychelles   (Seychelles) [Trạng thái] SC SYC 186
Sierra Leone   (Sierra Leone) [Trạng thái] SL SLE 187
Singapore   (Singapore) [Trạng thái] SG SGP 188
Sint Maarten (French Antilles)   (Saint Martin (một phần của Pháp)) [Trạng thái] MF MAF 246
Sint Maarten (Netherlands Antilles)   (Sint Maarten (một phần của Hà Lan)) [Trạng thái] SX SXM 247
Slovakia   (Slovakia) [Trạng thái] SK SVK 189
Slovenia   (Slovenia) [Trạng thái] SI SVN 190
Solomon Islands   (Quần đảo Solomon) [Trạng thái] SB SLB 191
Somalia   (Somalia) [Trạng thái] SO SOM 192
South Africa   (Nam Phi) [Trạng thái] ZA ZAF 193
South Georgia and the South Sandwich Islands   (Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich) [Trạng thái] GS SGS 194