×

Cảnh báo

You are using single vendor mode, but it seems more than one user is set as vendor
Thiết đặt cửa hàng
Cửa hàng ngoại tuyến
Thông báo offline
Chỉ dùng 1 catalogue
Chọn một module chuyển đổi tiền tệ
Kích hoạt tính năng Joomla Plugin
Bật SSL cho tình huống phù hợp (khuyên dùng)
Sử dụng mã xác nhận lại cho phần đăng kí
Kích hoạt tính năng xử lý lỗi sai VirtueMart 404
Thiết lập ngôn ngữ
Shop đa ngôn ngữ Nhiều ngôn ngữ hơn ở đây Translations
Các chuỗi ký tự tiếng Anh không dịch
Cài đặt nâng cao
Kích hoạt thông báo gỡ lỗi


Chế độ nhà phát triển bộ xử lý trước siêu văn bản PHP


Kích hoạt công cụ cập nhật cơ sở dữ liệu
Rev. Proxy Header
Cho phép đa người bán

Đang xử lý giỏ hàng đa người bánThiết lập email
Định dạng mail đơn hàng
Hãy dùng địa chỉ email như người bán
Mặc định tình trạng đặt hàng để tạo một hóa đơn
Trạng thái đặt hàng mặc định để gửi email cho khách hàng
Trạng thái đặt hàng mặc định để gửi email cho người bán
Bộ đính kèm chung cho email.
Tình trạng đặt hàng sử dụng cho đính kèm
Thiết lập chính
Đơn vị trọng lượng mặc định
Đơn vị dài/nặng/cao
Hiển thị chức năng xem ở chế độ In ấn
Hiển thị biểu tượng xem pdf
Đề xuất một sản phẩm, đặt các câu hỏi
Hiển thị chức năng "Giới thiệu với bạn bè"
Không cho phép đăng nhập để gửi khuyến cáo hay đặt câu hỏi
Sử dụng mã xác nhận lại cho các khuyến nghị và 'đặt một câu hỏi'
Cho phép đặt câu hỏi
Độ dài tối thiểu của câu hỏi
Độ dài tối đa của câu hỏi
Bật tính năng phiếu thưởng Coupon
Bật tính năng phiếu thưởng Coupon
Thời gian hiệu lực mặc định cho 1 Coupon
Tình trạng đặt hàng để xóa một phiếu quà tặng.
Danh sách sản phẩm
Hiển thị điều hướng sản phẩm
Hiển thị mức độ kho hàng
Hiển thị các trường tùy chỉnh sản phẩm trong tầm nhìn trình duyệt
Hiển thị các sản phẩm gốc chưa được phân loại trong kết quả tìm kiếm và các module.
Hiển thị các sản phẩm con chưa được phân loại trong mục tìm kiếm kết quả và module
Show also products, which are not in at least one published category.
Sản phẩm mới nhất- số ngày hiển thị
Các sản phẩm mới nhất- hiển thị đặt hàng theo loại.
Cách xử lý khi hết hàng

Tình trạng sẵn có
Xem trước
Hệ thống người mua nhận xét/đánh giá
Tự động công bố các đánh giá
Chiều dài bình luận tối thiểu
Chiều dài bình luận tối đa
Hiển thị đánh giáCho phép hệ thống nhận xétHiển thị đánh giáCho phép hệ thống đánh giáXem xét lại/ đánh giá tình trạng đặt hàng
Cài đặt trang chính cửa hàng
Chọn khuôn mẫu mặc định cho cửa hàng của bạn
Template cho danh mục
Hiển thị danh mục con
Hiển thị các nhà sản xuất
Cách bố trí giỏ hàng
Giao diện danh mục
Sublayouts cho các sản phẩm trong hạng mục
Số danh mục mặc định trong một hàng
Giao diện sản phẩm
Số sản phẩm mặc định trong một hàng
Số nhà sản xuất mặc định trong một hàng
Thiết lập phân trang cho hộp lựa chọn
Max items listed displaying media
Các điều khoản mặc định giao diện quản trị trên mỗi lượt xem danh sách
Liên tiếp phân trang giao diện quản trị
Các điều khoản mặc định giao diện người dùng trên mỗi lượt xem danh sách.
Các lượt xem với 1 điều khoản trên mỗi hàng
Với 2 điều khoản trên mỗi hàng
Với 3 điều khoản trên mỗi hàng
Với 4 điều khoản trên mỗi hàng
Với 5 điều khoản trên mỗi hàng
các thiết lập cung cấp hạng mục
Bật tính năng feed thông tin sản phẩm
Gồm cả hình ảnh trong bộ phận cung cấp.
Gồm cả giá sản phẩm trong mô tả
Bao gồm mô tả sản phẩm
Loại mô tả sản phẩm
Chiều dài mô tả tối đa
Thiết lập tập tin media
URL tài nguyên chung
URL tới media của Danh mục sản phẩm
Media URL của sản phẩm
Media URL của Nhà sản xuất
Media URL của Nhà phân phối
Đường dẫn An toàn
URL hình thu nhỏ của sản phẩm
Kích hoạt tính năng thay đổi kích thước ảnh nhỏ động
Chiều rộng ảnh thu nhỏ
Chiều cao ảnh thu nhỏ
hình 'không có hình'
hình 'không tìm thấy hình'
Mở các ảnh bổ sung trong vị trí chính
Thiết lập trang chủ VirtueMart
Giao diện cho trang chủ của bạn
Hiển thị mô tả cửa hàng
Hiển thị các hạng mục
Số danh mục mặc định trong một hàng
Số sản phẩm mặc định trong một hàng
Hiển thị đặc trưng
Số sản phẩm đặc trưng mặc định trong một hàng
Hiển thị top ten mặt hàng
Số sản phẩm mặc định mỗi dòng
Hiển thị sản phẩm gần đây
Các dãy gần đây
Hiển thị sản phẩm mới
Các dãy mới nhất
Thiết lập cung cấp cho trang chủ
Kích hoạt tính năng cung cấp các sản phẩm mới nhất
Số lượng các sản phẩm mới nhất
Kích hoạt tính năng cung cấp 10 sản phẩm tốp đầu
Đánh số 10 sản phẩm tốp đầu
Kích hoạt tính năng cung cấp sản phẩm đặc trưng
Số lượng các sản phẩm đặc trưng
Gồm cả hình ảnh trong bộ phận cung cấp.
Gồm cả giá sản phẩm trong mô tả
Bao gồm mô tả sản phẩm
Loại mô tả sản phẩm
Chiều dài mô tả tối đa
Kích hoạt kiểu Css & Javascripts
Sử dụng Fancybox ( được khuyên dùng)
Sử dụng VirtueMart CSS
Sử dụng Virtuemart jQuery
Sử dụng scripts chính
Sử dụng ajax cho mục Quốc gia / Khu vực
Sử dụng jQuery được chọn cho phần kéo xuống trong FE
Sử dụng AJAX cho nội dung sản phẩm
Sử dụng thư viện mở rộng google
Cấu hình giá
Hiển thị thuế trong giỏ hàng
Hiện gọi để biết giá, khi giá để trống
Dùng Rappenrundung cho Swiss CHF
Chỉ hiển thị trong giới hạn xung quanh
Hiển thị mức giá biến đổi kèm theo thuế
Hiển thị các giá sau
Hiển thị giá
Hiển thị giá Hiển thị nhãn Làm tròn chữ số
Thiết lập thanh toán
Hiển thị ô cửa sổ POPUP khi ấn vào nút Thêm vào giỏ hàng
Hiển thị các sản phẩm liên quan trong cửa sổ bật
Một trang thanh toán đã được kích hoạt
AJAX cho OPC
Hiển thị các bước thanh toán
Kích hoạt giao hàng đã chọn tự động
Kích hoạt thanh toán đã chọn tự động
Phải đồng ý với điều khoản dịch vụ trên mỗi đơn đặt hàng
Yêu cầu đăng ký khi thanh toán
Chỉ người dùng đăng ký có thể thanh toán
Hiển thị hình ảnh sản phẩm
Cho phép các quản trị viên thay đổi người mua hàng hiện tại
Mặc định ngày phân phối.
Sắp xếp Mặt hàng
Thứ tự sắp xếp mặc định sản phẩm Thứ tự sắp xếp danh mục mặc định
Các trường có sẵn
Các trường có thể tìm kiếm
Cấu hình SEO
Tắt SEO
Use product link suffix
Hậu tố Seo
Chuỗi dịch
Dùng ID sản phẩm và ID danh mục
Use full category tree for product links