Số đơn hàng Tên Email Phương thức thanh toán Xem trang in Ngày đặt hàng Sửa đổi lần cuối Tình trạng Thông báo cho người mua hàng? Tổng cộng ID đơn hàng
G2AR010 YT Thanh hoa thanhhoa1@gmail.com Thanh toán khi nhận hàng   Thứ bảy, 25 Tháng sáu 2016 11:37 Thứ bảy, 25 Tháng sáu 2016 11:37
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
792.000 ₫ 8
DD8Y08 YT Thanh hoa thanhhoa1@gmail.com Thanh toán khi nhận hàng   Thứ bảy, 25 Tháng sáu 2016 09:23 Thứ bảy, 25 Tháng sáu 2016 09:23
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
792.000 ₫ 6
1G7B07 YT Thanh hoa thanhhoa1@gmail.com Thanh toán khi nhận hàng   Thứ bảy, 25 Tháng sáu 2016 09:03 Thứ bảy, 25 Tháng sáu 2016 09:03
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
1.227.600 ₫ 5
Y5TC06 yt Thanh hoa hoaptt@smartaddons.com Thanh toán khi nhận hàng   Thứ năm, 23 Tháng sáu 2016 17:06 Thứ hai, 27 Tháng sáu 2016 14:55
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
4.752.000 ₫ 4
VA2J05 yt Thanh hoa hoaptt@gmail.com Thanh toán khi nhận hàng   Thứ năm, 23 Tháng sáu 2016 10:06 Thứ năm, 23 Tháng sáu 2016 10:06
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
1.584.000 ₫ 3
KCDE04 yt Thanh hoa hoaphan@gmail.com Thanh toán khi nhận hàng   Thứ năm, 23 Tháng sáu 2016 09:57 Thứ Sáu, 24 Tháng sáu 2016 15:40
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
2.890.800 ₫ 2
GUH703 yt Thanh hoa hoaphan@gmail.com Thanh toán khi nhận hàng   Thứ năm, 23 Tháng sáu 2016 09:34 Thứ năm, 23 Tháng sáu 2016 09:34
Thêm nhận xét
Thông báo cho người mua hàng?
Include Comment?
all lines?
6.217.200 ₫ 1