Tên sản phẩm Mã sản phẩm Trong kho Đã đặt trước, đã đặt hàng Giá sản phẩm Giá Trọng lượng Đã được đăng
Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 trứng (210gr) - Bánh trung thu kinh đô 42 0 0 105.000 ₫ 0 ₫ Kilogramme
Khoai Môn Hạt Sen 2 Trứng ĐB - Bánh Trung Thu Kinh Đô M 100 0 97.000 ₫ 9.700.000 ₫ Kilogramme
Khoai Môn Hạt Sen (210gr) M2 100 0 88.000 ₫ 8.800.000 ₫ Kilogramme
Khoai Môn 1 trứng (150gr) M1 100 2 55.000 ₫ 5.500.000 ₫ Kilogramme
Jambon xá xíu 4 trứng (800gram) 34 100 0 370.000 ₫ 37.000.000 ₫ Kilogramme
Jambon Xá Xíu 2 Trứng ĐB - Bánh Trung Thu Kinh Đô 3 100 0 125.000 ₫ 12.500.000 ₫ Kilogramme
Jambon Xá Xíu (210gr) 32 100 0 105.000 ₫ 10.500.000 ₫ Kilogramme
Jambon Lạp Xưởng (250gr) - Bánh Trung Thu Kinh Đô 811 100 0 71.000 ₫ 7.100.000 ₫ Kilogramme
Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng ĐB - Bánh Trung Thu Kinh Đô T 100 0 97.000 ₫ 9.700.000 ₫ Kilogramme
Hạt Sen Trà Xanh 1 trứng (150gr) T1 100 3 56.000 ₫ 5.600.000 ₫ Kilogramme
Hạt Sen Trà Xanh (210gr) T2 100 0 88.000 ₫ 8.800.000 ₫ Kilogramme
Hạt Sen Hạt Chia - Bánh Trung Thu Kinh Đô XHS 100 1 63.000 ₫ 6.300.000 ₫ Kilogramme
Hạt Sen Dừa Tươi 2 Trứng ĐB - Bánh Trung Thu Kinh Đô 5 100 0 97.000 ₫ 9.700.000 ₫ Kilogramme
Hạt Sen Dừa Tươi (210gr) 52 100 0 88.000 ₫ 8.800.000 ₫ Kilogramme
Hạt Sen 1 trứng (150gr) 51 100 3 56.000 ₫ 5.600.000 ₫ Kilogramme
Hạt Sen 0 Trứng (150gr) - Bánh trung Thu Kinh Đô 50 0 0 50.000 ₫ 0 ₫ Kilogramme
Gà quay sốt X.O 4 trứng (800gr) 24 100 0 390.000 ₫ 39.000.000 ₫ Kilogramme
Gà Quay Sốt X.O 2 Trứng ĐB - Bánh Trung Thu Kinh Đô 2 100 4 1.250.000 ₫ 125.000.000 ₫ Kilogramme
Gà quay Sốt X.O (210gr) 22 100 0 115.000 ₫ 11.500.000 ₫ Kilogramme
Gà Quay Jambon (150gr) 21 100 0 68.000 ₫ 6.800.000 ₫ Kilogramme
Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa(250gr) - Bánh Trung Thu Kinh Đô 86 100 0 61.000 ₫ 6.100.000 ₫ Kilogramme
Dẻo Sữa dừa Hạt Dưa (250gr) - Bánh Trung Thu Kinh Đô 80 100 0 61.000 ₫ 6.100.000 ₫ Kilogramme
Dẻo Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng 250gr 87 100 0 71.000 ₫ 7.100.000 ₫ Kilogramme
Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 0 trứng ( 250gr) - Bánh Trung Thu Kinh Đô 85 100 0 61.000 ₫ 6.100.000 ₫ Kilogramme
Cốm Dừa Hạt Dẻ 0 trứng( 210gr) C2 100 2 88.000 ₫ 8.800.000 ₫ Kilogramme