Tên sản phẩm Mã sản phẩm Trong kho Đã đặt trước, đã đặt hàng Giá sản phẩm Giá Trọng lượng Đã được đăng
Bánh Chay Mè Đen Hạt Dưa - Bánh Trung Thu Kinh Đô XMD 0 1 63.000 ₫ 0 ₫ Kilogramme
Bánh Cá Vàng Nhân Chocolate (120gr) CV 100 0 40.000 ₫ 4.000.000 ₫ Kilogramme
Bánh Trung Thu Trăng Vàng Pha Lê Trường Phúc Hồng PLH6 100 1 850.000 ₫ 85.000.000 ₫ Kilogramme
Xuna miten chuka MK9222 85 0 667 ₫ 56.695 ₫ Kilogramme
Xika pites gaten MK014 74 0 367 ₫ 27.158 ₫ Kilogramme
Xera tuma kite MK0013 94 0 133 ₫ 12.502 ₫ Kilogramme
Wiru mise duma MK3 10 0 200 ₫ 2.000 ₫ Kilogramme
Tima poza sima MK0223 66 0 67 ₫ 4.422 ₫ Kilogramme
Tika suma poka MK9933 88 0 200 ₫ 17.600 ₫ Kilogramme