Tên sản phẩm Mã sản phẩm Trong kho Đã đặt trước, đã đặt hàng Giá sản phẩm Giá Trọng lượng Đã được đăng
Bánh Trung Thu Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ VHD 100 6 1.250.000 ₫ 125.000.000 ₫ Kilogramme
Bánh Trung Thu Trăng Vàng Bạch Kim Đắc Lộc BK 100 0 2.100.000 ₫ 210.000.000 ₫ Kilogramme
Bánh Trung Thu Kinh Đô Oreo 100 0 550.000 ₫ 55.000.000 ₫ Kilogramme
Bánh Heo Vàng Nhân Pho Mai (120gr) HV 100 0 40.000 ₫ 4.000.000 ₫ Kilogramme
Bánh Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 1 TR 250g 83 100 0 67.000 ₫ 6.700.000 ₫ Kilogramme
Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng - Bánh Trung Thu Kinh Đô 93 100 0 48.000 ₫ 4.800.000 ₫ Kilogramme
Bánh Dẻo Đậu Xanh (180gr) - Bánh Trung Thu Kinh Đô 96 100 1 44.000 ₫ 4.400.000 ₫ Kilogramme
Bánh Dẻo Sữa Dừa Hạt Dưa 1 trứng 250gr 84 0 0 0 ₫ 0 ₫ Kilogramme
Bánh Dẻo Sữa Dừa (180gr) - Bánh Trung Thu Kinh Đô 90 100 6 44.000 ₫ 4.400.000 ₫ Kilogramme