Tên sản phẩm Mã sản phẩm Trong kho Đã đặt trước, đã đặt hàng Giá sản phẩm Giá Trọng lượng Đã được đăng
Hạt Sen Hạt Chia - Bánh Trung Thu Kinh Đô XHS 100 1 63.000 ₫ 6.300.000 ₫ Kilogramme
Hạt Sen Dừa Tươi 2 Trứng ĐB - Bánh Trung Thu Kinh Đô 5 100 0 97.000 ₫ 9.700.000 ₫ Kilogramme
Hạt Sen Dừa Tươi (210gr) 52 100 0 88.000 ₫ 8.800.000 ₫ Kilogramme
Hạt Sen 1 trứng (150gr) 51 100 3 56.000 ₫ 5.600.000 ₫ Kilogramme
Hạt Sen 0 Trứng (150gr) - Bánh trung Thu Kinh Đô 50 0 0 50.000 ₫ 0 ₫ Kilogramme
Gà quay sốt X.O 4 trứng (800gr) 24 100 0 390.000 ₫ 39.000.000 ₫ Kilogramme
Gà Quay Sốt X.O 2 Trứng ĐB - Bánh Trung Thu Kinh Đô 2 100 4 1.250.000 ₫ 125.000.000 ₫ Kilogramme
Gà quay Sốt X.O (210gr) 22 100 0 115.000 ₫ 11.500.000 ₫ Kilogramme
Gà Quay Jambon (150gr) 21 100 0 68.000 ₫ 6.800.000 ₫ Kilogramme