Tên sản phẩm Mã sản phẩm Trong kho Đã đặt trước, đã đặt hàng Giá sản phẩm Giá Trọng lượng Đã được đăng
Sữa Dừa Hạt Dưa 2 trứng (210gr) 72 100 0 82.000 ₫ 8.200.000 ₫ Kilogramme
Sửa Dừa 1 trứng (150gr) 71 100 4 53.000 ₫ 5.300.000 ₫ Kilogramme
Sữa Dừa 1 Trứng 71 100 0 55.000 ₫ 5.500.000 ₫ Kilogramme
Sầu Riêng Hạt Sen (250gr) - Bánh Trung Thu Kinh Đô 89 100 0 61.000 ₫ 6.100.000 ₫ Kilogramme
Sầu Riêng 1 trứng (150gr) SR1 100 3 56.000 ₫ 5.600.000 ₫ Kilogramme
Lạp Xưởng Ngũ Hạt 4 trứng (800gram) 44 100 0 330.000 ₫ 33.000.000 ₫ Kilogramme
Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 Trứng ĐB - Bánh Trung Thu Kinh Đô 4 100 0 115.000 ₫ 11.500.000 ₫ Kilogramme
Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 trứng (210gr) - Bánh trung thu kinh đô 42 0 0 105.000 ₫ 0 ₫ Kilogramme
Khoai Môn Hạt Sen 2 Trứng ĐB - Bánh Trung Thu Kinh Đô M 100 0 97.000 ₫ 9.700.000 ₫ Kilogramme