Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Cook Islands   (Quần đảo Cook) [Trạng thái] CK COK 50
Costa Rica   (Costa Rica) [Trạng thái] CR CRI 51
Cote D'Ivoire   (Bờ Biển Ngà) [Trạng thái] CI CIV 52
Croatia   (Croatia) [Trạng thái] HR HRV 53
Cuba   (Cuba) [Trạng thái] CU CUB 54
Cyprus   (Síp) [Trạng thái] CY CYP 55
Czech Republic   (Séc) [Trạng thái] CZ CZE 56
Denmark   (Đan Mạch) [Trạng thái] DK DNK 57
Djibouti   (Djibouti) [Trạng thái] DJ DJI 58
Dominica   (Liên bang Dominica) [Trạng thái] DM DMA 59
Dominican Republic   (Cộng hoà Dominicana) [Trạng thái] DO DOM 60
East Timor   [Trạng thái] TP TMP 61
East Timor   [Trạng thái] XE XET 240
Ecuador   (Ecuador) [Trạng thái] EC ECU 62
Egypt   (Ai Cập) [Trạng thái] EG EGY 63
El Salvador   (El Salvador) [Trạng thái] SV SLV 64
Equatorial Guinea   (Guinea Xích Đạo) [Trạng thái] GQ GNQ 65
Eritrea   (Eritrea) [Trạng thái] ER ERI 66
Estonia   (Estonia) [Trạng thái] EE EST 67
Ethiopia   (Ethiopia) [Trạng thái] ET ETH 68
Falkland Islands (Malvinas)   (Quần đảo Falkland (Malvinas)) [Trạng thái] FK FLK 69
Faroe Islands   (Quần đảo Faroe) [Trạng thái] FO FRO 70
Fiji   (Fiji) [Trạng thái] FJ FJI 71
Finland   (Phần Lan) [Trạng thái] FI FIN 72
France   (Pháp) [Trạng thái] FR FRA 73
French Guiana   (Guyane thuộc Pháp) [Trạng thái] GF GUF 75
French Polynesia   (Polynesia thuộc Pháp) [Trạng thái] PF PYF 76
French Southern Territories   (Lãnh thổ phía nam thuộc pháp) [Trạng thái] TF ATF 77
Gabon   (Gabon) [Trạng thái] GA GAB 78
Gambia   (Gambia) [Trạng thái] GM GMB 79
Georgia   (Gruzia) [Trạng thái] GE GEO 80
Germany   (Đức) [Trạng thái] DE DEU 81
Ghana   (Ghana) [Trạng thái] GH GHA 82
Gibraltar   (Gibraltar) [Trạng thái] GI GIB 83
Greece   (Hy Lạp) [Trạng thái] GR GRC 84
Greenland   (Greenland) [Trạng thái] GL GRL 85
Grenada   (Grenada) [Trạng thái] GD GRD 86
Guadeloupe   (Guadeloupe) [Trạng thái] GP GLP 87
Guam   (Guam) [Trạng thái] GU GUM 88
Guatemala   (Guatemala) [Trạng thái] GT GTM 89
Guinea   (Guinea) [Trạng thái] GN GIN 90
Guinea-bissau   (Guinea-Bissau) [Trạng thái] GW GNB 91
Guyana   (Guyana) [Trạng thái] GY GUY 92
Haiti   (Haiti) [Trạng thái] HT HTI 93
Heard and Mc Donald Islands   (Đảo Heard và quần đảo McDonald) [Trạng thái] HM HMD 94
Honduras   (Honduras) [Trạng thái] HN HND 95
Hong Kong   (Hồng Kông) [Trạng thái] HK HKG 96
Hungary   (Hungary) [Trạng thái] HU HUN 97
Iceland   (Iceland) [Trạng thái] IS ISL 98
India   (Ấn độ) [Trạng thái] IN IND 99