Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Cuba   (Cuba) [Trạng thái] CU CUB 54
Cyprus   (Síp) [Trạng thái] CY CYP 55
Czech Republic   (Séc) [Trạng thái] CZ CZE 56
Denmark   (Đan Mạch) [Trạng thái] DK DNK 57
Djibouti   (Djibouti) [Trạng thái] DJ DJI 58
Dominica   (Liên bang Dominica) [Trạng thái] DM DMA 59
Dominican Republic   (Cộng hoà Dominicana) [Trạng thái] DO DOM 60
East Timor   [Trạng thái] TP TMP 61
East Timor   [Trạng thái] XE XET 240