Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Argentina   (Argentina) [Trạng thái] AR ARG 10
Armenia   (Armenia) [Trạng thái] AM ARM 11
Aruba   (Đảo Aruba) [Trạng thái] AW ABW 12
Australia   (Australia) [Trạng thái] AU AUS 13
Austria   (Áo) [Trạng thái] AT AUT 14
Azerbaijan   (Azerbaijan) [Trạng thái] AZ AZE 15
Bahamas   (Quần đảo Bahamas) [Trạng thái] BS BHS 16
Bahrain   (Bahrain) [Trạng thái] BH BHR 17
Bangladesh   (Bangladesh) [Trạng thái] BD BGD 18
Barbados   (Barbados) [Trạng thái] BB BRB 19
Belarus   (Belarus) [Trạng thái] BY BLR 20
Belgium   (Bỉ) [Trạng thái] BE BEL 21
Belize   (Belize) [Trạng thái] BZ BLZ 22
Benin   (Bê-nanh) [Trạng thái] BJ BEN 23
Bermuda   (Quần đảo Bermuda) [Trạng thái] BM BMU 24
Bhutan   (Bhutan) [Trạng thái] BT BTN 25
Bolivia   (Bolivia) [Trạng thái] BO BOL 26
Bosnia and Herzegowina   (Bosnia và Herzegovina) [Trạng thái] BA BIH 27
Botswana   (Botswana) [Trạng thái] BW BWA 28
Bouvet Island   (Đảo Bouvet) [Trạng thái] BV BVT 29
Brazil   (Brazil) [Trạng thái] BR BRA 30
British Indian Ocean Territory   (Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương) [Trạng thái] IO IOT 31
Brunei Darussalam   (Brunei) [Trạng thái] BN BRN 32
Bulgaria   (Bulgaria) [Trạng thái] BG BGR 33
Burkina Faso   (Burkina Faso) [Trạng thái] BF BFA 34