Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Turks and Caicos Islands   (Quần đảo Turks và Caicos) [Trạng thái] TC TCA 217
Tuvalu   (Tuvalu) [Trạng thái] TV TUV 218
Uganda   (Uganda) [Trạng thái] UG UGA 219
Ukraine   (Ukraina) [Trạng thái] UA UKR 220
United Arab Emirates   (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) [Trạng thái] AE ARE 221
United Kingdom   (Anh) [Trạng thái] GB GBR 222
United States   (Hoa Kỳ) [Trạng thái] US USA 223
United States Minor Outlying Islands   (Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ) [Trạng thái] UM UMI 224
Uruguay   (Uruguay) [Trạng thái] UY URY 225