Tên quốc gia Mã quốc gia (2) Mã quốc gia (3) Đã được đăng Id
Seychelles   (Seychelles) [Trạng thái] SC SYC 186
Sierra Leone   (Sierra Leone) [Trạng thái] SL SLE 187
Singapore   (Singapore) [Trạng thái] SG SGP 188
Sint Maarten (French Antilles)   (Saint Martin (một phần của Pháp)) [Trạng thái] MF MAF 246
Sint Maarten (Netherlands Antilles)   (Sint Maarten (một phần của Hà Lan)) [Trạng thái] SX SXM 247
Slovakia   (Slovakia) [Trạng thái] SK SVK 189
Slovenia   (Slovenia) [Trạng thái] SI SVN 190
Solomon Islands   (Quần đảo Solomon) [Trạng thái] SB SLB 191
Somalia   (Somalia) [Trạng thái] SO SOM 192